PHUOC GIANG URBAN PLANNING COMPETITION

 

Phuoc Giang

  • Địa điểm : Huyện Vĩnh Cửu- Tỉnh Đồng Nai
  • Quy mô  : 3000 ha, phạm vi nghiên cứu 5000ha
  • Hoàn thành  : 12/2010
  • Thành tích  : Gải 03 (Không có giải nhất)
  • Nơi làm việc : Công ty TNHH MTV Thiết kế Quy hoạch Xây dựng Việt

Thành Phố Biên Hòa đang dần vươn lên trể thành tâm điểm của sự phát triển Phía Nam. Các đồ án Quy hoạch đang được xây dựng làm cơ sở cho các chiến lược đầu tư. Phước Giang có vị trí gần Thành Phố Biên Hòa, tuy nhiên do những hạn chế về mối liên kết nên khu vực chưa phát triển và điều này trở thành mối quan tâm lớn cho chính quyền địa phương. Cuộc thi nhằm tìm giải pháp quy hoạch sinh thái, được phát động trong năm 2010 với sự cạnh tranh bao gồm các đơn vị trong nước và quốc tế.

 Đề xuất phát triển của công ty TNHH MTV Thiết kế Quy hoạch Xây dựng Việt giựa trên những nghiên cứu thấu đáo văn hóa, kinh tế đề xuất quy hoạch chiến lược và đề cao giá trị bền vững, sinh thái , văn hóa dân tộc.

phuocgiang06

Nghiên cứu xã hội học toàn khu vực thiết kế

Nét mới trong đồ án là bảo toàn gần như hoàn toàn các khu vực hiện hữu, chọn các khu vực phát triển hợp lí. Đồng thời đề xuất nắn chỉnh một số tuyến trong phạm vi 5000 ha.

Ngoài ra, phương án có sự táo bạo của loại hình đô thị có gắn kết sản xuất nông nghiệp được xem như là nền tảng chính cho phát triển bền vững, sinh thái.

Đề xuất công trình kiến trúc sinh thái : Tòa nhà không dừng lại ở những mảng xanh mà còn là tòa nhà tự cung tự cấp xem tại HERE

 

 

 

 

 

TOP