ABOUT US

phuocgiang22

OUR DIVERSE PROFESSIONALS, COLLABORATIVE APPROACH, AND INSPIRED SOLUTIONS CREATE VALUE.

Cùng với việc duy trì một môi trường hoạt động theo cơ cấu mở, chúng tôi xây dựng một hệ thống các phương pháp và quy trình thiết kế sáng tạo, đa dạng và toàn diện, luôn được cập nhật theo điều kiện thực tế.

Theo đó, các phương pháp thiết kế của chúng tôi được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng, các vấn đề còn tồn tại cũng như các thách thức trong tương lai. Chúng tôi xây dựng các quy trình và các bước thiết kế độc đáo lấy mục tiêu/ giá trị của khách hàng, cộng đồng làm mục đích, và phát triển các phương pháp thiết kế nhằm giúp cho khách hàng/ đối tác thông qua các giải pháp của chúng tôi để đạt được các mục tiêu đã thiết lập.

Thông qua các phương pháp và quy trình, chúng tôi hướng dẫn và tạo điều kiện cho khách hàng/ đối tác thấu hiểu được giá trị mang lại của các giải pháp thiết kế, ngắn hạn cũng như dài hạn. Khuyến khích một cơ chế hoạt động trao đồi ý tưởng, cùng nhau phát triển và xây dựng lòng tin trong tương lai.

Chúng tôi sử dụng một hệ thống các phương pháp tiếp cận quy hoạch từ tổng thể đến chi tiết, từ quy hoạch chiến lược, quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch tổng thể, cho đến quy hoạch môi trường, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị. Và luôn cung cấp cho khách hàng/ đối tác các phương pháp và quy trình phù hợp với mục tiêu dự án. 

Explore our markets by pressing the tags button on our projects page here.

CONTACT US

 

TOP